TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Zboża ozime – nasiona

materiał siewny

Treść atrykułu - Zboża ozime – nasiona


ETANA – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Klasa jakości A o wysokim potencjale plonu ziarna
 • Żywotna, dobrze krzewiąca się odmiana
 • Średnie kłoszenie, średnio-późna dojrzałość
 • Dobra odporność na wyleganie, średnia długość słomy
 • Dobra zimotrwałość – 4,5 wg badań COBORU
 • Dobra odporność na choroby liści, bardzo dobra odporność na żółtą i brązową rdzę
 • Niska podatność na fuzariozę
 • Niezawodna A-jakość z dobrą stabilnością w wielu cechach jakościowych, wysoka liczba opadania, średnia zawartość białka
 • Bardzo dobrze nadająca się na późny siew, tak jak Akteur!!

Opis odmiany ETANA

 • Termin kłoszenia: 5
 • Termin dojrzałości: 5
 • Zimotrwałość wg COBORU PL: 4,5
 • Wysokość roślin: 5
 • Odporność na wyleganie: 7
 • Zawartość białka: 5
 • Wskaźnik sedymentacji: 6
 • Liczba opadania: 7
 • Wydajność mąki T550: 7
 • Objętość chleba z 100g mąki: 6
 • Wyrównanie ziarna: 7

Odporność ETANA na

 • Mączniak: 7
 • DTR: 5
 • Rdza brunatna: 7
 • Rdza żółta: 8
 • Septorioza liści: 5
 • Fuzarioza kłosów: 6
 • Choroby podstawy źdźbła: 5

Wydajność i jakość

 • Potencjał plonu a1: 7
 • Potencjał plonu a2: 7
 • Gęstość łanu: 5
 • Ilość ziaren w kłosie: 6
 • MTZ:6

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
Termin: 1 – bardzo wczesny; 5 – średni; 9 – bardzo późny


RGT GOLEM – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Bardzo wysoki potencjał plonu
 • Dobra jakość ziarna
 • Wysoka zdrowotność

RGT GOLEM to średnio-wczesna odmiana pszenicy ozimej o bardzo wysokim potencjale plonu oraz o dużej ogólnej odporności na choroby. RGT GOLEM to odmiana o dużej przydatnosci do uprawy na słabszych stanowiskach, w tym na stanowiskach po pszenicy ozimej oraz kukurydzy. RGT GOLEM to odmiana o dużej tolerancji terminów siewów oraz wysokiej zimotrwałości.

Opis odmiany RGT GOLEM

 • Termin kłoszenia: średni do wczesnego
 • Termin dojrzewania: średni do wczesnego
 • Wysokość roślin: średnia (ok. 88 cm)
 • Ilość ziaren w kłosie: średnia
 • Odporność na wyleganie: średnia
 • Odporność na porastanie: wysoka
 • Odporność na okresową suszę: wysoka
 • Wymagania glebowe: średnie do niskich
 • Tolerancja na PH: średnia do wysokiej
 • Zdolność krzewienia: średnia do wysokiej
 • Zimotrwałość wysoka: (4,0)

Odporność RGT GOLEM na

 • mączniak prawdziwy: wysoka
 • Rdza brunatna: wysoka
 • Dtr: wysoka
 • Septorioza liści: średnia
 • Septorioza plew: średnia
 • Fuzarioza kłosów: średnia do wysoka
 • Choroby podstawy źdźbła: wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: 108,00% wzorca
 • Plon ziarna poziom a2: 104,00% wzorca
 • MTZ: średni do wysokiego (ok.46g)

PATRAS /A/B/ – pszenica jakościowa

zboża ozime – materiał siewny

 • typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna,
 • szybki rozwój początkowy,
 • dobra zdrowotność liści,
 • dobra tolerancja na fuzariozę,
 • średniowczesna dojrzałość,
 • rośliny niskie, zimotrwałe.

PATRAS to połączenie średniowczesnej dojrzałości z bardzo dobrą jakością i wysokim plonem ziarna. Nadaje się do siewu w monokulturze, po kukurydzy oraz we wczesnych terminach siewu. Dzięki równomiernej dojrzałości słomy i ziaren, łatwo się wymłaca.

Rozwój odmiany PATRAS

 • Termin kłoszenia: średniowczesny
 • Termin dojrzewania: średniowczesny
 • Zimotrwałość: dobra
 • Tolerancja na okresowe susze: wysoka
 • Wysokość roślin: niskie do średnich
 • Odporność na wyleganie: niska do średniej

Struktura plonu PATRAS

 • Potencjał plonowania – poz. a1: wysoki
 • Potencjał plonowania – poz. a2: wysoki
 • Gęstość łanu: niska do średniej
 • Ilość ziaren w kłosie: średnia
 • MTN: wysoka do bardo wysokiej

Gęstość wysiewu:

 • wczesny siew, dobre warunki glebowe: 200-250 nasion/m2
 • optymalny, średnie warunki glebowe: 300-350 nasion/m2
 • późny, gorsze warunki glebowe: 380-450 nasion/m2

Delawar – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
 • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium
 • rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
 • rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach

Delawar – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A) zarejestrowana w Polsce w 2015 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania, wykazuje wyjątkową odporność na wszystkie choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie.

Plon (zbiór 2013, 2014)

 • poziom A1: 108% wzorca
 • poziom A2: 104% wzorca

Cechy rolniczo-użytkowe

 • termin kłoszenia: średni
 • termin dojrzewania: średni
 • wysokość roślin: dość niska
 • zimotrwałość: średnia
 • odporność na wyleganie : duża
 • masa 1000 ziaren: mała

Parametry jakościowe ziarna

 • liczba opadania: duża do bardzo dużej
 • zawartość białka: dość duża
 • wskaźnik sedymentacyjny SDS: duży
 • wydajność: ogólna mąki

AGIL – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Niska i zdrowa
 • Wczesne kłoszenie i dojrzewanie
 • Bardzo wysoki potencjał plonotwórczy

AGIL to nowa odmiana pszenicy ozimej z grupy pszenic jakościowych. Unikalne połączenie cech odporności na choroby oraz wyleganie plasuje ją w czołówce odmian jakościowych. Krótkie i stabilne źdźbło w połączeniu z dobrą mrozoodpornością, odpornością na mączniaka, łamliwość podstawy źdźbła zbóż umożliwia uzyskanie wysokich i stabilnych plonów na stanowiskach zbożowych. Dodatkowo odmianę AGIL wyróżnia bardzo dobra odporność na rdzę żółtą, rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów. Wysoka i stabilna liczba opadania, zawartość białka i ponadprzeciętna masa tysiąca ziaren sprawia, iż jest to pszenica o bardzo dobrych walorach wypiekowych. Dzięki tym cechom odmiana AGIL daje możliwość uzyskania wysokiego plonu pszenicy jakościowej.

Opis odmiany AGIL

 • Kłoszenie: wczesne do średnie
 • Dojrzałość: wczesna do średnia
 • Wysokość roślin: niska do średnia
 • Mrozoodporność: średnia

Odporność AGIL na

 • Wyleganie: wysoka
 • Łamliwość podstawy źdźbła: wysoka do bardzo wysoka
 • Mączniaka: bardzo wysoka
 • Septoriozę liści: średnia do wysoka
 • DTR: średnia
 • Rdzę żółtą: bardzo wysoka
 • Rdzę brunatną: wysoka
 • Septoriozę plew: średnia do wysoka
 • Fuzariozę kłosów: średnia do wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki do bardzo wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki
 • MTZ: bardzo wysoka
 • Zawartość białka: wysoka do bardzo wysoka
 • Liczba opadania: wysoka do bardzo wysoka

KUBAN – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Wysoka jakość plonu
 • Wyróżniająca odporność na septoriozę
 • Wysoka odporność na wyleganie

KUBAN to odmiana pszenicy jakościowej łącząca w sobie inspirująco wysoki potencjał plonotwórczy z bardzo dobrą jakością uzyskiwanego plonu. Odmiana ta cechuje się dobrą odpornością na wyleganie, jak również bardzo dobrą na mączniaka, rdzę żółtą i brunatną oraz wysoką odpornością na septoriozę liści.
Odmiana KUBAN to również wysokie i stabilne parametry jakościowe, zwłaszcza liczba opadania, jak również wysoka wydajność mąki. Pszenica ozima KUBAN to większa pewność uzyskania satysfakcjonującego plonu przy produkcji pszenicy jakościowej.

Opis odmiany KUBAN

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia
 • Wysokość roślin: średnia
 • Mrozoodporność: średnia do wysoka

Odporność KUBAN na

 • Wyleganie: średnia do wysoka
 • Łamliwość podstawy źdźbła: średnia do wysoka
 • Mączniaka: wysoka do bardzo wysoka
 • Septoriozę liści: wysoka
 • DTR: średnia
 • Rdzę żółtą: wysoka do bardzo wysoka
 • Rdzę brunatną: wysoka do bardzo wysoka
 • Septoriozę plew: średnia
 • Fuzariozę kłosów: średnia

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki do bardzo wysoki
 • MTZ: średnia do wysoka
 • Zawartość białka: średnia do wysoka
 • Liczba opadania: wysoka do bardzo wysoka

TORAS – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Wysoka zawartość białka
 • Bardzo wysoka zimotrwałość
 • Najlepsza odporność na fuzariozę kłosów

Pszenica ozima jakościowa TORAS jest odmianą zarejestrowaną na rynku niemieckim z najlepszą notą, jaka kiedykolwiek została osiągnięta w odporności na fuzariozę kłosów. TORAS w zakresie zdrowotności przekonuje również bardzo dobrą odpornością na choroby liści i kłosów. Ważnym atutem odmiany TORAS jest jej bardzo dobra mrozoodporność i zimotrwałość. Na tle parametrów jakościowych odmiana TORAS wyróżnia się bardzo wysoką liczbą opadania, wysoką zawartością białka oraz wydajnością mąki, co wraz z bardzo wysokim potencjałem plonowania pozwala uzyskiwać wysokie zwroty poniesionych nakładów.

Opis odmiany TORAS

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia do późna
 • Wysokość roślin: średnia
 • Mrozoodporność: wysoka do bardzo wysoka

Odporność TORAS na

 • Wyleganie: średnia
 • Łamliwość podstawy źdźbła: niska do średnia
 • Mączniaka: wysoka
 • Septoriozę liści: średnia do wysoka
 • DTR: wysoka
 • Rdzę żółtą: wysoka
 • Rdzę brunatną: średnia
 • Septoriozę plew: wysoka
 • Fuzariozę kłosów: bardzo wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: średni do wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki
 • MTZ: średnia
 • Zawartość białka: wysoka
 • Liczba opadania: bardzo wysoka

APERTUS A – jakościowa pszenica ozima (A)

zboża ozime – materiał siewny

Pszenica ozima APERTUS jest odmianą średnio późną typu pojedynczego kłosa o bardzo wysokiej odporności na wyleganie. Posiada wysokie i stabilne parametry jakościowe (zawartość białka, liczba opadania, waga hektolitra). Rośliny o bardzo dobrej odporności na choroby grzybowe. Zdrowe od „stóp do głów”. Odmiana sprawdza się na każdym stanowisku i w każdym płodozmianie. Dość tolerancyjna na okresowe susze.

Opis odmiany

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia do późnej
 • Wysokość roślin: średnia
 • Mrozoodporność: średnia(3)

Odporność

 • Wyleganie: bardzo wysoka
 • Łamliwość podstawy źdźbła: średnia
 • Mączniaka: średnia
 • Septoriozę liści: wysoka
 • DTR: średnia do wysoka
 • Rdzę żółtą: bardzo wysoka
 • Rdzę brunatną: średnia do wysoka
 • Septoriozę plew: średnia do wysoka
 • Fuzariozę kłosów: wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki do b. wysoki
 • MTZ: wysoka
 • Zawartość białka: średnia
 • Liczba opadania: wysoka

KWS JULIUS (A) – jakościowa pszenica ozima

zboża ozime – materiał siewny

Bardzo dobra mrozoodporność – zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012 jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju
Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw jak i ciężkiej zimy
Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A. Ziarno ze zbioru 2012 według PDOiR spełniło parametry dla grupy jakościowej E
Wyposażony w bardzo dobrą odporność na choroby – szczególnie na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR
Elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych jak i opóźnionych siewach

Opis odmiany

 • Kłoszenie: średnio wczesne
 • Dojrzałość: średnia do późnej
 • Wysokość roślin: niska do średnia
 • Mrozoodporność: wysoka (5)

Odporność

 • Wyleganie: wysoka
 • Łamliwość podstawy źdźbła: średnia
 • Mączniaka: wysoka do b. wysoka
 • Septoriozę liści: wysoka
 • DTR: wysoka
 • Rdzę żółtą: wysoka
 • Rdzę brunatną: bardzo wysoka
 • Septoriozę plew: średnia do wysoka
 • Fuzariozę kłosów: wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki
 • MTZ: wysoka
 • Zawartość białka: średnia
 • Liczba opadania: bardzo wysoka (8)

TOBAK – jakościowa (A/B)

zbioża ozime – materiał siewny

TOBAK spełnia wszystkie warunki nowoczesnej odmiany w potencjale i stabilności plonu. TOBAK z przeciętnym plonem ziarna na poziomie 113 dt/ha jest najbardziej plenną odmianą pszenicy ozimej, która przeszła proces rejestracji w Niemczech oraz najbardziej plenną odmianą w badaniach porejestrowych. TOBAK wyróżnia się bardzo dużą witalnością oraz połączeniem bardzo dużej gęstości łanu z dobrze napełnionym ziarnem. bardzo wysoki potencjał plonowania, 9/9 punktów wg badań BSA, zwycięzca plonu w kolejnych trzech latach badań rejestrowych oraz w badaniach porejestrowych BSA, dobra zimotrwałość, tolerancja na okresowe susze oraz stabilna liczba opadania, nadaje się do siewu w monokulturze (pszenica po pszenicy), cechy jakościowe do wyrobu mąki i chleba na poziomie odmian jakościowych A

Opis odmiany

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia do późnej
 • Wysokość roślin: niska do średnia
 • Mrozoodporność: średnia (4)

Odporność

 • Wyleganie: średnia
 • Łamliwość podstawy źdźbła: bardzo wysoka
 • Mączniaka: wysoka do bardzo wysoka
 • Septoriozę liści: niska do średnia
 • DTR: średnia
 • Rdzę żółtą: wysoka
 • Rdzę brunatną: bardzo wysoka
 • Septoriozę plew: średnia do wysoka
 • Fuzariozę kłosów: średnia

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: bardzo wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: bardzo wysoki
 • MTZ: średnia
 • Zawartość białka: niska do średnia
 • Liczba opadania: wysoka

ARTIST (B) – pszenica ozima chlebowa

zboża ozime – materiał siewny

ARTIST jako pszenica chlebowa odznacza się dobrymi parametrami technologicznymi oraz agrotechnicznymi. Dzięki kombinacji dobrej zimotrwałości (określonej przez COBORU na 4 – średnia z lat 2011-2013), znakomitemu krzewieniu, odporności na pleśń śniegową oraz dynamicznemu wiosennemu rozwojowi, bardzo dobrze nadaje się na polskie warunki klimatyczne. Odznacza się bardzo wysoką i stabilna liczbą opadania a także wysokim ciężarem hektolitra.

Opis odmiany

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia
 • Wysokość roślin: niska do średnia
 • Mrozoodporność: średnia (4)

Odporność

 • Wyleganie: wysoka do bardzo wysoka
 • Łamliwość podstawy źdźbła: wysoka
 • Mączniaka: wysoka do bardzo wysoka
 • Septoriozę liści: niska do średnia
 • DTR: średnia
 • Rdzę żółtą: bardzo wysoka
 • Rdzę brunatną: średnia do wysoka
 • Septoriozę plew: średnia do wysoka
 • Fuzariozę kłosów: wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki do b. wysoki
 • MTZ: średnia do wysoka
 • Zawartość białka: średnia
 • Liczba opadania: bardzo wysoka

GORDIAN (B) – pszenica ozima chlebowa

zboża ozime – materiał siewny

Pszenica ozima GORDIAN jest odmianą chlebową zarejestrowaną na rynku niemieckim w 2013r. o wybitnych walorach jakościowych. Pszenica ta cechuje się bardzo wysoką plennością o dość krótkiej słomie i wysokiej odporności na wyleganie. Cechuje się dobrą odpornością na porastanie w kłosie co jest bardzo ważną cechą w latach, które obfitują w dużą ilość opadów w okresie żniw. Odmiana bardzo dobrze krzewiąca się. Gordian jest odmianą kompensacyjną o bardzo dużym potencjale plonów w obu poziomach, ekstremalnej odporności na zimę.

Opis odmiany

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia
 • Wysokość roślin: niska
 • Mrozoodporność: wysoka do b. wysoka

Odporność

 • Wyleganie: średnia
 • Łamliwość podstawy źdźbła: niska do średnia
 • Mączniaka: wysoka
 • Septoriozę liści: wysoka
 • DTR: średnia
 • Rdzę żółtą: wysoka
 • Rdzę brunatną: bardzo wysoka
 • Septoriozę plew: wysoka
 • Fuzariozę kłosów: średnia

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki do b. wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki do b. wysoki
 • MTZ: średnia
 • Zawartość białka: średnia
 • Liczba opadania: bardzo wysoka

KWS MAGIC (B) – pszenica ozima chlebowa

zboża ozime – materiał siewny

Najwyższy poziom plonowania w badaniach rejestrowych 2010-2011 na obu poziomach agrotechniki – wysoka produktywność łanu
Duża zawartość białka w ziarnie oraz duży wskaźnik sedymentacji SDS – odpowiadają za spełnienie norm konsumpcyjnych
Wysoka odporność na choroby liści – lepsze zabezpieczenie najważniejszych organów odpowiedzialnych za budowanie plonu w pszenicy
Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosach – dobrze zabezpiecza jakość ziarna w trakcie niekorzystnej pogody podczas żniw
Niskie rośliny o dużej odporności na wyleganie – odpowiednia odmiana do intensywnych technologii

Opis odmiany

 • Kłoszenie: średnie
 • Dojrzałość: średnia do późnej
 • Wysokość roślin: dość niskie
 • Mrozoodporność: niska (2,5)

Odporność

 • Wyleganie: bardzo wysoka
 • Łamliwość podstawy źdźbła: bardzo wysoka (8)
 • Mączniaka: wysoka do b. wysoka(8,1)
 • Septoriozę liści: wysoka (7,5)
 • DTR: wysoka (7,5)
 • Rdzę żółtą: wysoka (8)
 • Rdzę brunatną: bardzo wysoka (8,6)
 • Septoriozę plew: średnia do wysoka (7,2)
 • Fuzariozę kłosów: wysoka (8)

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: bardzo wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: bardzo wysoki
 • MTZ: niska do średnia
 • Zawartość białka: średnia
 • Liczba opadania: wysoka do bardzo wysoka