TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Zboża ozime – nasiona

materiał siewny

Treść atrykułu - Zboża ozime – nasiona


DVS ETANA – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Klasa jakości A o wysokim potencjale plonu ziarna
 • Żywotna, dobrze krzewiąca się odmiana
 • Dobra odporność na wyleganie, średnia długość słomy
 • Dobra zimotrwałość – 4,5 wg badań COBORU
 • Dobra odporność na choroby liści, bardzo dobra odporność na żółtą i brązową rdzę
 • Niska podatność na fuzariozę
 • Niezawodna A-jakość z dobrą stabilnością w wielu cechach jakościowych, wysoka liczba opadania,średnia zawartość białka
 • Bardzo dobrze nadająca się na późny siew

DVS ETANA

 • Kłoszenie – średnie
 • Dojrzałość – średnia
 • Wysokość roślin – średnia
 • Mrozoodporność – średnia

Odporność ETANA na

 • Mączniak: średnia do wysoka
 • Septorioza liści: średnia
 • DTR: średnia
 • Rdza żółta: wysoka
 • Rdza brunatna: średnia do wysoka
 • Choroby podstawy źdźbła: średnia
 • Fuzarioza kłosów: średnia

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki
 • MTZ: średni do wysoki
 • Gęstość łanu: średnia
 • Ilość ziaren w kłosie: średnia do wysoka

KWS EMIL – pszenica jakościowa (B)

zboża ozime – materiał siewny

 • Zimotrwałość na poziomie Juliusa, potwierdzona w doświadczeniach polowych podczas ekstremalnej zimy na poletkach bez okrywy śnieżnej, możliwość uprawy na terenie całego kraju bez ryzyka wymarznięć
 • Bardzo dobry zrównoważony profil zdrowotnościowy, bardzo dobra odporność na rdze brunatną i żółtą oraz septoriozę plew
 • Rośliny niskie o bardzo dobrej odporności na wyleganie, idealna odmiana do intensywnej produkcji
 • Wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechnicznych, znacząca przewaga plonu na przeciętnym poziomie agrotechnicznym w stosunku do wiodących odmian na Polskim rynku

KWS EMIL

 • Kłoszenie – średnie
 • Dojrzałość – średnia
 • Wysokość roślin – niska do bardzo niska
 • Mrozoodporność – bardzo dobra

Odporność EMIL na

 • Mączniak: średnia
 • Septorioza liści: średnia do dużej
 • Septorioza plew: średnia do dużej
 • Rdza żółta: duża
 • Rdza brunatna: duża
 • Fuzarioza kłosów: średnia

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: bardzo wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: bardzo wysoki
 • Masa 1000 ziaren: średna
 • Liczba opadania: wysoka
 • Zawartość białka: średnia

Oseva BERTOLD – pszenica jakościowa (E)

zboża ozime – materiał siewny

Odmiana nie ma specjalnych wymagań odnośnie przedplonu, jest odporna na typowe, stosowane w ochronie pszenicy herbicydy, a cechuje ją bardzo wysoka mrozoodporność potwierdzona w doświadczeniach polowych przeprowadzonych na terenie Polski w 2015/2016 roku.
Bertolda cechuje również bardzo dobra jakość technologiczna określona podczas badań rejestrowych na 8,3 pkt. w skali 9-o punktowej.

Oseva BERTOLD

 • Kłoszenie – średniowczesne
 • Dojrzałość – średnia
 • Wysokość roślin – 100cm
 • Mrozoodporność – bardzo wysoka

Odporność BERTOLD na

 • Mączniak: 7,1
 • Kompleks plamistości liści: 8,1
 • Rdza żółta: 8,8
 • Rdza brunatna: 6,8
 • Choroby podsuszkowe: 8,1
 • Fuzarioza kłosów: 6,8
 • Odporność na wyleganie: średnia

Wydajność i jakość

 • Plon – średnia intensywność: 8,4 –9,2 t/ha
 • Plon – wysoka intensywność: 8,8 –9,6 t/ha
 • MTZ: 49 – 54 g
 • Gęstość łanu: średnia
 • Ilość ziaren w kłosie: średnia
 • Zawartość glutenu: 37,7 – 40,9 %
 • Zawartość białka: 13,9 – 15,0 %
 • Obojętność pieczywa: 428 – 497 ml

RAGT PONTICUS – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Ponticus to odmiana z grupy jakości E o potencjale plonu ziarna na poziomie średniej z grupy A.
 • Ponticus to doskonałe parametry jakościowe ziarna (grupa E).
 • Bardzo wysoka i stabilna liczba opadania
 • Wysoka do b. wysokiej zawartość białka
 • Bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji
 • Ponticus to odmiana o dużym bezpieczeństwie uprawy.

RAGT PONTICUS

 • Kłoszenie – średnie
 • Dojrzałość – średnia
 • Mrozoodporność – średnia do wysokiej

Odporność PONTICUS na

 • Mączniak: bardzo wysoka
 • Septorioza liści: bardzo wysoka
 • DTR: bardzo wysoka
 • Rdza żółta: bardzo wysoka
 • Rdza brunatna: bardzo wysoka
 • Zimnotrwałość: średnia do wysokiej

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: średni do wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: średni
 • MTZ: średni
 • Zdolność krzewienia: średnia
 • Ilość ziaren w kłosie: średnia do wysokiej

RAGT MATCHBALL – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

Matchball to średnio-późna odmiana pszenicy ozimej o wysokim i wyrównanym potencjale plonu oraz wysokiej jakości ziarna.
RGT MATCHBALL to dobra zdrowotność roślin oraz wysoka odporność na wyleganie. Dobre wyniki uzyskuje przy uprawie w monokulturze.

 • wysoki plon
 • dobra zdrowotność
 • uniwersalność uprawy

RAGT MATCHBALL

 • Kłoszenie – średnio-późne
 • Dojrzałość – średnio-późna
 • Wysokość roślin – niska
 • Mrozoodporność – średnia do wysokiej

Odporność MATCHBALL na

 • Wyleganie: średnia
 • Choroby podstawy źdźbła: wysoka
 • Mączniak: średnia do wysoka
 • Septorioza liści: wysoka
 • DTR: średnia do wysoka
 • Rdza brunatna: wysoka
 • Septoriozę plew: wysoka
 • Fuzarioza kłosów: średnia do wysokiej

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: 105%
 • Plon ziarna poziom a2: 103%
 • Ilość ziaren w kłosie: wysoka
 • MTZ: średni
 • Zawartość białka: niska do średnia
 • Liczba opadania: wysoka

Saaten Union NORDKAP – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

 • Absolutna nowość – nowa rejestracja: Polska (2016), Niemcy (2016)
 • Tworzy gesty i zwarty łan
 • Odmiana średnio-wysoka o sztywnej słomie
 • Bardzo wysoka tolerancja na mączniaka i rdzę żółtą
 • Wysoka tolerancja na choroby podsuszkowe
 • W płodozmianie możliwa uprawa pszenica po pszenicy
 • Wybitne parametry jakościowe

Saaten Union NORDKAP

 • Kłoszenie – średnie
 • Dojrzałość – średnia
 • Wysokość roślin – średnia
 • Mrozoodporność – niska

Odporność NORDKAP na

 • Mączniak: bardzo wysoka
 • Septorioza liści: średnia do wysoka
 • DTR: wysoka
 • Rdza żółta: bardzo wysoka
 • Rdza brunatna: wysoka
 • Choroby podstawy źdźbła: wysoka
 • Fuzarioza kłosów: wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoka
 • Plon ziarna poziom a2: wysoka
 • MTZ: średnia do wysoka
 • Gęstość łanu: średnia do wysoka
 • Ilość ziaren w kłosie: wysoka

Saaten Union PATRAS – pszenica jakościowa (A/B)

zboża ozime – materiał siewny

Patras to połączenie średniowczesnej dojrzałości z bardzo dobrą jakością i wysokim plonem ziarna. Nadaje się do siewu w monokulturze, po kukurydzy oraz we wczesnych terminach siewu.
Dzięki równomiernej dojrzałości słomy i ziaren, łatwo się wymłaca.

 • typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna i szybkim napełnieniem ziarna
 • szybki rozwój początkowy
 • dobra zdrowotność liści
 • dobra tolerancja na fuzariozę
 • średnio-wczesna dojrzałość

Saaten Union PATRAS

 • Kłoszenie – średnio-wczesne
 • Dojrzałość – średnio-wczesna
 • Wysokość roślin – niska do średnia
 • Mrozoodporność – dobra

Odporność PATRAS na

 • Mączniak prawdziwy: dobra
 • DTR: średnia
 • Rdza brunatna: średnia do dobra
 • Septorioza liści: średnia do dobra
 • Fuzarioza kłosów: średnia do dobra

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki
 • MTZ: wysoki do bardzowysoki
 • Gęstość łanu: niska do średniej
 • Ilość ziaren w kłosie: średnia

Syngenta TORAS – pszenica jakościowa (A)

zboża ozime – materiał siewny

Toras jest odmianą zarejestrowaną na rynku niemieckim z najlepszą notą jaka kiedykolwiek została osiągnięta w odporności na choroby liści i kłosów.
Ważnym atutem odmiany Toras jest jej bardzo dobra odporność na choroby liści i kłosów. Ważnym atutem odmiany Toras jest jej bardzo dobra mrozoodporność i zimotrwałość. Na tle parametrów jakościowych odmiana TORAS wyróżnia się bardzo wysoką liczbą opadania, wysoką zwartością białka oraz wydajnością mąki, co z bardzo wysokim potencjałem plonowania pozwala uzyskiwać wysokie zwroty poniesionych nakładów.

Syngenta TORAS

 • Kłoszenie – średnie
 • Dojrzałość – średnia do poźna
 • Wysokość roślin – średnia
 • Mrozoodporność – wysoka do bardzo wysoka

Odporność TORAS na

 • Wyleganie: średnia
 • Łamliwość podstawy źdźbła: niska do średnia
 • Mączniak: wysoka
 • Septorioza liści: średnia do wysoka
 • DTR: wysoka
 • Rdza żółta: wysoka
 • Rdza brunatna: średnia
 • Septoriozę plew: wysoka
 • Fuzarioza kłosów: bardzo wysoka

Wydajność i jakość

 • Plon ziarna poziom a1: wysoki do bardzo wysoki
 • Plon ziarna poziom a2: wysoki
 • MTZ: bardzo wysoka
 • Zawartość białka: wysoka do bardzo wysoka
 • Liczba opadania: wysoka do bardzo wysoka