TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Nawóz Korn-Kali

potas w połączeniu z magnezem i siarką z kizerytu to idealne rozwiązanie w nawożeniu każdej gleby

Treść atrykułu - Nawóz Korn-Kali

Korn-Kali® – potas w połączeniu z magnezem i siarką z kizerytu to idealne rozwiązanie w nawożeniu każdej gleby.

Korn-Kali® Nawóz WE

  • Chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu 40 (+ 6 +4 +12,5)
  • 40 % K2O rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu
  • 6 % MgO rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu
  • 4 % Na2O rozpuszczalnego w wodzie tlenku sodu
  • 12,5 % SO3 rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki

Wszystkie zawarte składniki odżywcze w nawozie są w pełni rozpuszczalne w wodzie. Są więc przez roślinę bezpośrednio pobierane.

Odpowiednia granulacja gwarantuje dokładność przy rozsiewaniu i umożliwia równomierne rozprowadzenie nawozu na większych powierzchniach.

Działa niezależnie od wartości pH gleby i można go stosować w każdej uprawie

Korn-Kali - potas w połączeniu z magnezem i siarką z kizerytu to idealne rozwiązanie w nawożeniu każdej gleby.

Zalecane dawki Korn-Kali

Uprawa Plon t/ha Korn-Kali kg/ha
Zboża 5 – 7 250 – 350
Rzepak 3 – 4 400 – 500
Kukurydza 8 – 10 500 – 650
Burak cukrowy 50 – 60 800 – 1000
Rośliny pastewne zależy od uprawy 600 – 850

Zalecenia dotyczące nawożenia

Przystępując do nawożenia powinniśmy znać zasobność własnych gleb, aby móc ustalić konkretną dawkę nawozu pod konkretną roślinę. Niemniej jednak w Polsce większość gleb jest uboga przede wszystkim w potas, magnez i siarkę. Dlatego nawóz jakim jest Korn-Kali idealnie wpisuje się w potrzeby pokarmowe polskich gleb i roślin na nich uprawianych.

Dawka Korn-Kali uzależniona jest od zapotrzebowania na potas danej uprawy lub płodozmianu, dotychczasowego nawożenia potasowo-magnezowego, różnych wymagań roślin uprawnych dotyczących makroelementów takich jak magnez, siarka i sód oraz od ilości dostarczonych składników w nawożeniu organicznym. Wartości podane w tabeli mogą służyć za wskazówkę dla niektórych ważniejszych upraw, w przypadku średnich zawartości potasu w glebie, bez uwzględnienia nawożenia organicznego.

Nawożenie jesienne nawozem Korn-Kali

Nawóz Korn-Kali stosuje się jesienią na gleby średnie i ciężkie (nawożenie na ściernisko). Dzięki temu składniki odżywcze w pełni dostępne są dla roślin na początku wegetacji. Na lekkich glebach nawóz Korn-Kali najlepiej podzielić na dwie części, tj. przedsiewną (50 – 75 % dawki całkowitej) i pogłówną (25 – 50 % dawki całkowitej), którą należy wykonać bardzo wczesną wiosną, najlepiej przed ruszeniem wegetacji. Nawóz Korn-Kali idealnie komponuje się z innymi nawozami, jednoskładnikowymi lub wieloskładnikowymi.

Zimowa korekta? Zastosuj Korn-Kali!

Przy braku nawożenia jesienią, wiosną zwykle stosuje się do 75 % dawki całkowitej. Warto zatem rozważyć zastosowanie nawozów potasowych w okresie zimowym, (pod warunkiem, że mamy tereny bez skłonów, pagórków i bez okrywy śnieżnej), co może przełożyć się na lepsze rozpuszczenie nawozu w okresie zimowo-wiosennym i lepszą jego dostępność dla roślin w momencie ruszenia wegetacji. Dodatkowym atutem jest zawartość składników towarzyszących: magnezu i siarki w stosunku do których rośliny mają również duże potrzeby pokarmowe.

Korn-Kali – potas, magnez, siarka w roli głównej na wiosnę

Jeżeli chodzi o wczesnowiosenne aplikowanie składników kontrolujących gospodarkę azotową roślin, to największe potrzeby rośliny wykazują względem potasu. Niemniej jednak magnez i siarka również odgrywają bardzo ważną rolę w lepszym pobraniu i wykorzystaniu azotu z gleby. W celu uzyskania wysokiej efektywności nawożenia potasem, magnezem i siarką w okresie wiosennym, nawozy trzeba zastosować bardzo wcześnie. Efektywne pobieranie składnika następuje tylko wtedy, gdy nawóz się rozpuści, a składniki przemieszczą się w strefę rozwoju systemu korzeniowego.