TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Bayer Puma Uniwersal 069 EW

środki ochrony roślin - herbicyd chwastobójczy

Treść atrykułu - Bayer Puma Uniwersal 069 EW

Bayer Puma Uniwersal 069 EW – środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie.

Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania, w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.