TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Bayer Falcon 460 EC

środki ochrony roślin - fungicyd

Treść atrykułu - Bayer Falcon 460 EC

Bayer Falcon 460 EC – środek grzybobójczy w formie koncetratu do sporzadzania emulsji wodnej.
Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz roślin ozdobnych i szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi