TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Basf Adexar Plus

środki ochrony roślin - fungicyd zbożowy

Treść atrykułu - Basf Adexar Plus

Basf Adexar Plus z nowoczesną substancje aktywną Xemium został uznany za innowację BASF roku 2013. Xemium® – to innowacyjna substancja czynna posiadająca z niezwykłe właściwości dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.

  • Unikalna mobilność w roślinie
  • Ochrona nowych przyrostów
  • Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony
  • Efekty fizjologiczne AgCelence

Basf Adexar Plus – Unikalna mobilność w roślinie

Żeby fungicyd mógł w pełni rozwinąć swój potencjał ochronno-leczniczy, musi być pobrany przez roślinę i przetransportowany w miejsce rozwoju patogena. Cząsteczka Xemium podlega specyfi cznej metamorfozie zwanej „efektem kameleona”, którego istotą jest nadzwyczajna mobilność tej substancji czynnej. Ta niezwykła zdolność daje Xemium możliwość dopasowania budowy molekularnej, tak aby w zależności od środowiska, w którym przebywa, wykazywać większą rozpuszczalność w wodzie lub w tłuszczach. Obok optymalnego wchłaniania substancji czynnej i opisanej mobilności molekuła Xemium jest bardzo ruchliwa także w strukturze patogenów. Jest to kluczem do optymalnego i kompleksowego działania grzybobójczego.

Basf Adexar Plus – Wyjątkowa rozpuszczalność

Wyższa rozpuszczalność w tłuszczach roślinnych umożliwia lepsze wchłaniania substancji czynnej dzięki szybszemu przenikaniu przez warstwę woskową i membrany komórkowe.
Wyższa rozpuszczalność w wodzie umożliwia ogólnoustrojowe rozprowadzenie substancji czynnej na bazie szybkiego transportu w wiązkach przewodzących, jak również dobrego rozprowadzenia wewnątrz komórek.

Basf Adexar Plus – Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony

Działanie grzybobójcze Xemium jest wyraźnie wzmocnione przez doskonałą mobilność. Zainfekowane części rośliny zostają bardzo szybko poddane działaniu substancji aktywnej, a infekcja niezwłocznie zahamowana. Xemium działa w każdym etapie rozwoju grzyba, także w tych przebiegających wewnątrz rośliny. Działa też na te stadia rozwojowe grzyba, które rozwijają się w głębszych warstwach tkanek rośliny

Basf Adexar Plus – Doskonałe rozprzestrzenianie się i ochrona nieopryskanych części roślin

Xemium pozwala także na pełną ochronę obszarów rośliny, które nie zostały bezpośrednio opryskane preparatem, dzięki ogólnoustrojowemu działaniu. Dotyczy to także części rośliny, które są jeszcze w fazie wzrostu. Xemium bardzo szybko wyklucza patogeny chorobotwórcze i jednocześnie zabezpiecza roślinę przed nowymi infekcjami.

Basf Adexar Plus – Ochrona nowych przyrostów i długotrwałe działanie

Obok szybkiego i niezawodnego wykluczenia początkowego porażenia ważne jest, żeby uprawy pozostawały możliwie długo zdrowe i żywotne. Xemium osiąga to przez swoje długotrwałe działanie. Szczególne znaczenie ma tworzenie się na liściu odpornych na deszcz „zasobów” substancji. Po wyschnięciu warstwy oprysku tworzą one na powierzchni liścia gwiaździste kryształki substancji czynnej, które „wwiercają się” w warstwę woskową tak, że krople deszczu ich nie zmyją. Te „zasoby” Xemium rozmieszczone są na roślinie bardzo równomiernie i całkowicie niezależnie od warunków atmosferycznych. W ten sposób zapewniona jest długotrwała ochrona także nowych przyrostów.