TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Adama Tomigan Forte 102,5 SE

środki ochrony roślin - herbicyd chwastobójczy

Treść atrykułu - Adama Tomigan Forte 102,5 SE

Adama Tomigan Forte 102,5 SE – środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE), stosowany nalistnie, przeznaczony do stosowania powschodowego w okresie wiosennym w celu zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu jarym.

Adama Tomigan Forte 102,5 SE – działanie

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni powodując deformację i w efekcie zamieranie roślin. Działa głównie poprzez liście chwastów.
Fluroksypyr hamuje auksyny. Florasulam blokuje działanie enzymów odpowiedzialnych za proces syntezy aminokwasów.
Środek najlepiej działa w temperaturze powyżej 5°C. Pierwsze objawy działania są widoczne po upływie 2-3 dni. Całkowite zamieranie chwastów następuje po okresie do 3 tygodni, ale w warunkach mniej sprzyjających może to trwać do 6-8 tygodni.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, ostrożeń polny.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, komosa biała, kapusta polna (brzoskiew), kurzyślad polny, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), ostrożeń polny, poziewnik szorstki.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie rośliny.

Środka nie stosować:

  • na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego,
  • na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
  • w czasie nadmiernej suszy,
  • po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.