TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Nordkalk Standard Cal

nawóz wapniowy

Treść atrykułu - Nordkalk Standard Cal

Wapno Nordkalk Standard Cal – produkt o bardzo wysokiej aktywności chemicznej i dużej koncentracji węglanu wapnia (93-95%) powstaje w wyniku przerobu miękkich skał kamienia jurajskiego.

Jest ono korzystnym ekonomicznie sposobem odkwaszania gleby, całkowicie bezpiecznym dla roślin uprawnych. Dzięki nieskrystalizowanej formie utrzymuje wilgoć w glebie, szybko (ale nie gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej. Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów (bakterie) i ogranicza ilość grzybów.

Wapno Nordkalk Standard Cal przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich okresach agrotechnicznych. W wielu gospodarstwach Standard Cal jest podstawowym nawozem wapniowym, znajdującym zastosowanie również przy wapnowaniu terenów leśnych. Stosowane jest ponadto do odkwaszania stawów i jezior.