TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Sól Potasowa 60%

Treść atrykułu - Sól Potasowa 60%

Sól potasowa krystaliczna 60% K2O jest nawozem przedsiewnym. Zaleca się zastosowanie minimum 2 – 3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie go z warstwą uprawną na głębokości do 20 cm.
Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Na użytki zielone stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji po pierwszym pokosie, a w przypadku pastwisk nie później jak trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypasu dzieląc całą dawkę potasu na co najmniej dwie części.