TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Korn-Kali

siła potasu i moc magnezu z Kizerytu

Treść atrykułu - Korn-Kali

  • Korn-Kali jest nawozem potasowo – magnezowym z 40 % K2O w postaci chlorku potasu oraz 6 % MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Dalsze składniki to: sód (4 % Na2O) i siarka (12,5 % SO3).
  • Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
  • Korn-Kali można stosować na wszystkich stanowiskach, gdyż jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby.
  • Postać granulatu umożliwia bardzo dokładny wysiew, nawet przy znacznych szerokościach.

Stosowanie Korn-Kali

Korn-Kali jest uniwersalnym nawozem stosowanym na wszelkie uprawy wrażliwe na chlorki.
Przeznaczony do nawożenia ścierniska i do nawożenia jesiennego. Gwarantuje optymalne rozprowadzenie oraz odpowiednie rozmieszczenie składników pokarmowych w powierzchni ornej.
Stosowany w płodozmianie na uprawy wykazujące wysokie zapotrzebowanie na potas (buraki cukrowe, rzepak, kukurydza) i określone makroelementy ( np. zapotrzebowanie rzepaku na siarkę, buraków cukrowych na magnez i sód).
Dzięki dobrej sypkości nadaje się do stosowania za pomocą wszystkich dostępnych siewników.
Zawiera 12,5 % SO3 i pokrywa podstawowe zapotrzebowanie na siarkę takich upraw, jak. np. rzepak ozimy.

Zalecane nawożenie Korn-Kali

Stosowanie nawozu powinno się odbywać zgodnie z wynikami badań gleby oraz oczekiwanymi plonami.
Ilość nawozu jest uzależniona od następujących czynników:

  • Zapotrzebowanie uprawy lub płodozmianu na potas.
  • Poziom oraz dynamika potasu i magnezu w glebie (charakterystyka stanowiska).
  • Wymagania upraw wobec takich składników, jak: magnez, siarka i potas.
  • Ilości składników pokarmowych wprowadzanych w postaci nawozów organicznych.

Zalecane nawożenie niektórych roślin uprawnych. Wartości dotyczą średnich zawartości K w glebie, bez uwzględnienia nawożenia organicznego.