TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Kalisop

granulowany nawóz potasowy

Treść atrykułu - Kalisop

Kalisop jest to wysokoskoncentrowany nawóz dwuskładnikowy, zawierający 50 % K2O i 45 % SO3 w postaci siarczanowej.
Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, tak więc potas i siarka są bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.
Kalisop granulowany jest idealnym rozwiązaniem dla upraw wrażliwych na chlorki i sole (zawiera max. 1 % Cl).
W porównaniu z innymi nawozami potasowymi wykazuje niski indeks soli i szczególnie nadaje się do intensywnego nawożenia wartościowych upraw specjalnych.
Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, Kalisop gran. jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych oraz w programach pielęgnacji terenów zielonych.
Jest nawozem higroskopijnym i tym samym łatwym w przechowywaniu.

Kalisop granulowany – dla upraw wrażliwych na chlorki i sole

  • Większość upraw owoców i warzyw jest wrażliwa na chlorki, głównie podczas kiełkowania i w początkowym okresie rozwoju.
  • KALISOP® granulowany jest wyjątkowo skuteczny w uprawach ziemniaków wysokoskrobiowych. Dzięki niewielkim ilościom chlorków transport asymilatów z liści do bulw może przebiegać bez zakłóceń. Pozwala to osiągnąć wysoki potencjał plonów ziemniaków o wysokiej zawartości skrobi.
  • W intensywnych uprawach szklarniowych i polowych może wystąpić w zależności od gospodarki wodnej podwyższona koncentracja soli w roztworze glebowym. Prowadzi to często do zakłóceń wzrostu i obniżenia plonów. Dlatego też KALISOP® granulowany ze względu na niski index soli jest tutaj idealnym rozwiązaniem.

Nawożenie siarką

  • Redukcja immisji siarki oraz stosowanie wysokoskoncentrowanych nawozów o niskiej zawartości siarki doprowadziły w wielu regionach do jej niedoborów w glebie.
  • Niedobór siarki wywołuje objawy podobne jak w przypadku niedoboru azotu, głównie blednięcie liści. W zależności od stopnia zaopatrzenia rośliny w azot występuje silna chloroza: na starszych liściach przy niedostatecznym zaopatrzeniu w azot, natomiast na młodych liściach przy dobrym zaopatrzeniu w azot.
  • Ze względu na znaczną zawartość siarki (45 % SO3) Kalisop granulowany jest szczególnie przydatny dla roślin wykazujących wysokie zapotrzebowanie na ten składnik, takich jak, np. rzepak, słonecznik, gatunki kapustne, cebula, czosnkowate, itd. Ponadto, dobre zaopatrzenie roślin w siarkę poprawia efektywne wykorzystanie azotu.
  • Kalisop granulowany zawiera siarkę w formie siarczanowej, całkowicie rozpuszczalnej w wodzie i natychmiast przyswajalnej przez rośliny. Nawożenie siarczanem potasu nie zmienia pH gleby.

Stosowanie Kalisop

Z powodu wysokiej zawartości siarki stosowany jest na stanowiskach ubogich w siarkę oraz w uprawach wykazujących wysokie zapotrzebowanie na siarkę, jak. np.: rzepak, rzodkiew czarna, czosnkowate i kapustne. Ponadto polepsza wykorzystanie azotu.
Idealny dla upraw wykazujących wysokie zapotrzebowanie na siarkę. Siarka podnosi wydajność azotu i wpływa pozytywnie na wysokość i jakość plonów.
Siarczan potasu nadaje owocom i warzywom intensywną barwę. Wyższa jest zawartość substancji smakowych, cukru i kwasów, co wzmacnia ich aromat i decyduje o większej atrakcyjności dla konsumenta.
Zwiększa trwałość tkanki owoców i warzyw, podnosząc ich właściwości przechowalnicze, transportowe i przetwórcze.

Zalecane nawożenie Kalisop

  • Kalisop granulowany jest zarówno do nawożenia podstawowego, jak i pogłównego. Stosuje się go przede wszystkim dla uniknięcia strat na stanowiskach zagrożonych wypłukiwaniem w okresie wiosennym.
  • Optymalna ilość nawozu zależy od zasobności podłoża w potas, intensywności uprawy oraz oczekiwanych plonów. Poniższe wartości dotyczą nawożenia przy dobrej zasobności podłoża w potas oraz średnich do wysokich oczekiwań wobec plonów.

Zastosowanie Kalisop w rolnictwie ekologicznym

Nawozy K+S KALI GmbH produkowane są z naturalnej surowej soli potasowej, która pochodzi z pokładów powstałych przed wieloma milionami lat po wyparowaniu mórz na terenie dzisiejszej Europy.

Ze względu na naturalne pochodzenie oraz minimalną obróbkę w procesach produkcyjnych, Kalisop gran. został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008. Ponadto jest Kalisop gran. dopuszczony do zastosowania w rolnictwie ekologicznym na mocy certyfikatu Soil Association (UK).

Odnośnie dalszych informacji, dotyczących zastosowania Kalisop granulowany w uprawach ekologicznych, prosimy skontaktować się z Państwa ośrodkiem doradztwa rolniczego.