TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Saletra Amonowa

granulowany nawóz azotowy

Treść atrykułu - Saletra Amonowa

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Saletra amonowa jest wzbogacona magnezem, który jest jednym z najbardziej niezbędnych pierwiastków do wzrostu i rozwoju roślin, spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Saletra amonowa jest substancją higroskopijną, łatwo rozpuszczalną w wodzie. Jest związkiem podtrzymującym palenie. Ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180oC.

Postać: granulki barwy białej lub kremowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 producent gwarantuje, że nawóz przeszedł pomyślnie test odporności na detonację.

  • zawartość magnezu w każdej granulce,
  • bardzo niska zawartość wody,
  • odporność na zbrylanie dzięki zastosowaniu wysokiej jakości substancji antyzbrylających,
  • doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.

Przechowywanie saletry amonowej

Saletrę amonową należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podłoża przed przenikaniem wilgoci. Nie należy jej przechowywać pod wiatami i na składowiskach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu ani używać światła z otwartym płomieniem, a przewody elektryczne powinny być dobrze zabezpieczone.

W pomieszczeniach zamkniętych nie powinny znajdować się żadne materiały, które mogą reagować z saletrą amonową lub, które są palne, jak np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary. W jednym pomieszczeniu nie powinno się przechowywać więcej niż 300 ton.

Saletrę amonową w opakowaniach nieprzekraczających 50kg należy przechowywać na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5m od źródeł ciepła i 0,2m od ścian magazynu. Worki typu big-bag z nawozem o masie nieprzekraczającej 500kg należy przechowywać najwyżej w dwóch warstwach.
Saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzaniem powyżej 30oC.