TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

SY Rokas

rzepak ozimy

Rzepak ozimy - SY Rokas

SY ROKAS – nowa odmiana populacyjna rzepaku zarejestrowana w Polsce w 2016 roku o wysokim potencjale plonowania. Niskie rośliny o dobrej odporności na wyleganie. Bardzo nisko osadzony stożek wzrostu o bardzo dobrej zimotrwałości. Średnia zawartość tłuszczu, niska glukozynolanów. Średnio wczesne rozpoczęcie wegetacji. Odmiana polecana do siewu na glebach średnich i dobrych.

Zalecany termin siewu optymalny, toleruje również opóźnienie siewu. W badaniach COBORU w 2016 roku odmiana ta uplasował się na drugim miejscu wśród wszystkich odmian populacyjnych. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i choroby podstawy łodygi większa od średniej.


Charakterystyka

 • Rozwój jesienny: średni
 • Wiosenny start wegetacji: średnio wczesny
 • Termin kwitnienia: średnio wczesny
 • Termin dojrzewania: średni wczesny
 • Wysokość roślin: niskie
 • Zimotrwałość: bardzo dobra
 • Odporność na wyleganie: dobra
 • Odporność na suchą zgniliznę: dobra
 • Odporność na czerń krzyżowych: średnia
 • Odporność na zgniliznę twardzikową: średnia
 • Plon nasion: wysoki
 • Zawartość tłuszczu: średnia
 • Początek kwitnienia: 4/9
 • Dojrzałość: 5/9
 • Wysokość roślin: 2/9
 • Zimnotrwałość: 8/9
 • Wymagania glebowe: 5/9
 • Wigor jesienny: 6/9
 • Choroby podstawy łodygi: 7/9
 • Zgnilizna twardzikowa: 8/9
 • Wyleganie: 9/9

SY Rokas

Plon nasion [dt/ha]

Rzepak ozimy - nasiona - TeamAgro Kuczyńska


Sprawdź inne odmiany