TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Kukurydza – nasiona

materiał siewny

Treść atrykułu - Kukurydza – nasiona


RGT Tiberio

kukurydza – materiał siewny

 • Bardzo wysoki plon ziarna
 • Duży udział ziarna w masie kolb
 • Dobre oddawanie wody i omłacalność
 • Przydatność na CCM
 • Przydatność do produkcji grysu
 • Wysoka przydatność w produkcji wysoko energetycznej kiszonki

Profil odmiany

 • Rejestracja: 2007 EU
 • Typ mieszańca: trójliniowy
 • Typ ziarna: flint-dent/dent

Morfologia

 • Roślina dość wysoka, mocno ulistniona
 • Liście wzniesione z lekkim spadkiem końcówek
 • Bardzo regularnie osadzone kolby

Komponenty plonu

 • Ilość rzędów: 15,2
 • Ilość ziarn. / rzęd.: 26-30
 • MTZ: 300-320 g

Kryteria agronomiczne

 • Szybki rozwój początkowy
 • Dobry stay-green
 • Wysoka tolerancja na stres
 • Wczesne kwitnienie

Kryteria bezpieczeństwa

 • Wysoka zdrowotność łodyg i liści
 • Bardzo wysoka zdrowotność kolb
 • Zdrowa i sztywna łodyga

RGT Stefixx

kukurydza – materiał siewny

 • 100%-owa odmiana ziarnowa
 • Wysoki potencjał plonowania ziarna w grupie wczesnej
 • Kompromis wydajności i wczesności
 • Mała podatność na choroby
 • Dobry wigor początkowy

Profil odmiany

 • Rejestracja: 2013 EU
 • Typ mieszańca: pojedynczy
 • Typ ziarna: flint-flint/dent

Morfologia

 • Roślina średniej wysokości
 • Liście ułozone pionowo z dość mocnym spadkiem końcówek
 • Kolby ułóżone równomiernie na dość niskiej wysokości

Komponenty plonu

 • Ilość rzędów: 13,9
 • Ilość ziarn. / rzęd.: 27-29
 • MTZ: 290-310 g

Kryteria agronomiczne

 • Dobry stay-green
 • Dobre oddawanie wody z ziarna
 • Dobra odporność i zachowanie stabilności w trudnych warunkach

Kryteria bezpieczeństwa

 • Dobra zdrowotność roślin
 • Mała podatność na choroby liści

AMANDO FAO 290

kukurydza – materiał siewny

AMANDO jest nową odmianą typu dent hodowli Saatbau Linz, o bardzo wysokim plonie ziarna. AMANDO jest odmianą bardzo wdzięczną w uprawie ze względu na wysoką odporność na wyleganie i łamliwość łodyg oraz szybkie oddawanie wody. AMANDO wyróżnia wśród innych odmian wybitna odporność na Fuzariozę łodyg i liści.

 • wysoki plon
 • wybitna odporność na wyleganie
 • bardzo dobra zdrowotność roślin
 • przydatność do produkcji bioetanolu

LAPERI cs FAO 250-260

kukurydza – materiał siewny

Rejestracja odmiany

 • Francja, Włochy 2012
 • w Polsce po dwóch latach badań rozpoznawczych COBORU/PZPK,

Przeznaczenie odmiany

 • kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka
 • dodatkowe przeznaczenie: bioetanol

Morfologia i genetyka

 • mieszaniec pojedynczy
 • ziarno typu flint-dent
 • rośliny średnio wysokie
 • MTZ 270-280g
 • 34-36 ziaren w rzędzie
 • 14-16 rzędów w kolbie

Zalecana obsada roślin

 • 78 000-83 000 szt./ha

Wymagania glebowe

Odmiana polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych, także na glebach lekkich o słabszej kulturze rolnej

Zalety

 • bardzo wysoki potencjał plonowania przy intensywnej technologii produkcji pozwala uzyskać rekordowe plony ziarna
 • bardzo dobrze wypełnione kolby z dużym udziałem ziarna typu „dent”
 • dobry wigor początkowy i doskonała kondycja zdrowotna roślin aż do zbiorów
 • odmiana szybko oddająca wodę z ziarna po uzyskaniu dojrzałości technologicznej co pozwala na redukcję kosztów suszenia
 • rośliny o mocnej budowie, stabilne, bez skłonności do wylegania mogą być zbierane jako jedne z ostatnich

HERKULI cs FAO 260-270

kukurydza – materiał siewny

 • kierunek użytkowania: ziarno
 • dodatkowe przeznaczenie: bioetanol
 • mieszaniec pojedynczy
 • ziarno typu dent-flint
 • rośliny o mocnej budowie
 • zalecana obsada roślin: 70 000–85 000 szt./ha
 • wymagania glebowe: polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych

Zalety

 • Najwyżej plonująca odmiana (na 104 badane odmiany) w oficjalnych badaniach rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2012 roku z wynikiem 112 % wzorca i plonem 140,8 dt/ha
 • Szybki, dynamiczny rozwój początkowy
 • Imponująco wysokie plony ziarna nawet na słabszych stanowiskach
 • Wysoka procentowa zawartość skrobi w ziarnie pozwala uzyskać dobre wydajności alkoholu
 • Wysoka tolerancja na choroby z rodzaju Fusarium
 • Przedłużona zieloność liści (efekt stay green ) stwarza możliwość wydłużenia daty zbioru