TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Nawozy azotowe

Anwil S.A.

Nawozy azotowe Anwil S.A. - TeamAgro Kuczyńska

Anwil S.A. należy do grona największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Odgrywa istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zapewnia Anwil S.A. stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii. Potencjał Anwil S.A. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzmacnia - wchodząca w skład Grupy Anwil - czeska spółka chemiczna SPOLANA.
Anwil S.A. jest jednym z największych producentów nawozów azotowych w kraju, produkuje saletrę amonową i saletrzak - CANWIL.
Nawozy azotowe oferowane przez Anwil S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Canwil S z siarką

Canwil S z siarką

CANWIL S jest uniwersalnym nawozem azotowym. Może być stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie.

więcej

Canwil z magnezem

Canwil z magnezem

Canwil z magnezem jest uniwersalnym nawozem azotowym. Nadaje się do stosowania w uprawie wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie.

więcej

Saletra Amonowa

Saletra Amonowa

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez.

więcej