TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

Patentkali

nawóz potasowy nr 1 w uprawach wrażliwych na chlorki

Treść atrykułu - Patentkali

Patentkali jest nawozem potasowym zawierającym duże ilości magnezu i siarki. Składniki mają postać siarczanów, są rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny.
Działa niezależnie od pH gleby i można go stosować na wszystkich stanowiskach.
Dzięki optymalnej granulacji i sypkości możliwe jest dokładne rozprowadzanie na znacznych szerokościach wysiewu.
Zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008, Patentkali jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych.

Stosowanie Patentkali

  • Dzięki niskiej zawartości Cl – max. 3 %, Patentkali jest przeznaczony dla upraw wrażliwych na chlorki. Stosuje się go w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
  • Zawiera dużą ilość siarki (42,5 % SO3), stosowany jest więc na uprawy wykazujące wysokie zapotrzebowanie na ten minerał (rzepak, słonecznik, kapustne, cebula, por). Polepsza również wykorzystanie azotu.
  • Przeznaczony głównie do nawożenia ziemniaków skrobiowych, uszlachetnionych, warzyw, owoców, winorośli, słonecznika i innych upraw specjalnych.
  • Może być stosowany krótko przed wysiewem lub sadzeniem. Możliwe jest też nawożenie pogłówne.
  • Na glebach konieczne jest stosowanie w okresie wiosennym.

Zalecane nawożenie Patentkali

Stosowana ilość Patentkali jest uzależniona od następujących czynników:

  • Zapotrzebowanie uprawy na potas i magnez z uwzględnieniem płodozmianu.
  • Zasobność gleby w potas i magnez, dynamika gleby.
  • Wymagania różnych upraw wobec składników pokarmowych (np. zapotrzebowanie ziemniaków na magnez, zapotrzebowanie kapustnych na siarkę).
  • Ilość składników pokarmowych dostarczanych z nawozami organicznymi.

Zalecane nawożenie niektórych roślin uprawnych. Wartości dotyczą średnich zawartości K w glebie, bez uwzględnienia nawożenia organicznego.

Zastosowanie Patentkali w rolnictwie ekologicznym

Siarczan potasu produkowany jest z naturalnej soli surowej pochodzącej z pokładów powstałych przed wieloma milionami lat po wyparowaniu mórz na terenie dzisiejszej Europy.

Ze względu na naturalne pochodzenie oraz minimalną obróbkę w procesach produkcyjnych, Patentkali został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008. Ponadto jest Patentkali dopuszczony do zastosowania w rolnictwie ekologicznym na mocy certyfikatu Soil Association (UK).

Odnośnie dalszych informacji, dotyczących zastosowania Patentkali w uprawach ekologicznych, prosimy skontaktować się z Państwa ośrodkiem doradztwa rolniczego.